عمیق ترین ناحیه زیرآبی جهان در اقیانوس آرام قرار دارد. این منطقه «گودال ماریان» نام دارد و در شرق فیلیپین واقع شده است و بیش از ۱۱ هزار کیلومتر عمق دارد.عمق متوسط اقیانوس آرام ۴ هزار و ۱۸۸ متر است.

این اقیانوس، با حدود ۱۶۶ کیلومتر مربع، بزرگ ترین اقیانوس جهان است، یعنی می شود گفت که تقریبا صد و یک برابر وسعت ایران و در آن طول موج های دریایی در حدود ششصد متر و طول موج هایی نزدیک به سی تا چهل متر دیده شده است.